Avtoklav Euronda E9

Avtoklav Euronda E9
Avtoklav Euronda E9
Avtoklav Euronda E9
Stokda var
Avtoklav Euronda E9 - 18 Inspection
Üçpilləli ilkin vakuum fazalı və ikipilləli vakuumlu
qurutma ilə B – dərəcəli tamamilə avtomatik elektron
avtoklav.
Qablaşdırılmış və qablaşdırılmamış bərk,
yumşaq, məsaməli materialların sterilizasiyası üçün.
Idarəetmə — avtomatik.
İş rejimləri:

Proqram B 134: 135,5 0C, 2,16 bar, 42/51 dəqiqə;
Proqram B 134: PRION: 135,5 0C, 2,16 bar, 56/65 dəqiqə;
Proqram B 134: RAPIDO: 135,5 0C, 2,16 bar, ümumi iş vaxtı 25 dəqiqə;
Proqram B 121: 122,5 0C, 1,16 bar, 53/60 dəqiqə.
Beş test rejimi:

Elektron dispetçer – müxtəlif funksiyalar ilə bağlı avtoklavın bütün
parametrlərinin universal diaqnostikası;
Vakuumlu test;
Helix-test;
Bowie & Dick test;
Temperatura testi.
Komplektləşmə:

« Printer yaddaşı » funksiyası ilə quraşdırılmış printer
(sonuncu 40 dövrənin çap imkanı).
Bakterioloji filtr.
Quraşdırılmış buxarlı generator.
Suyun qazlaşdırılmasının quraşdırılmış sistemi.
Quraşdırılmış buxar separatoru.
Intellektual hava soyutma sistemi.
Əsas işlək funksiyalar:

Dövrələri yadda saxlayan xarici qurgunun qoşulması imkanı.
Xarici printerin qoşulması imkanı.
Aquafilter® suyun ionlaşdırıcısının qoşulması imkanı.
Böyük qrafik displey.
Təmiz su ilə çənlərin avtomatik olaraq dolması və işlənmiş suyun
avtomatik olaraq xaric edilməsi.
Mexaniki və elektromaqnit kilidlə sterilizasiya zamanı qapının
ikiqat bloklanması sistemi.
Istifadəçinin qeydiyyatı, adın və parolun daxil edilməsi.
Avtoklavın yaddaşında sterilizasiya məlumatlarının qorunub
saxlanması (sonuncu 40 dövr).
Avtonom təhlükəsizlik klapanı.
Təmiz və işlənmiş suyun ayrıca çənləri.