İonosit Baseliner

İonosit Baseliner
İonosit Baseliner
Stokda var
Amalqam, kompozit və keramik restavrasiyalar altından istifadə
olunan işıqla bərkiyən kompomer tərkibli izoləedici araqat material.
· Patentləşdirilmiş DMG texnologiyası
· Tərkibində bakterisid efektə malik sink ionları
· Pulpaya qoruyucu təsir göstərir
· Dentin kanallarının germetizasiyası