Honigum Putty

Honigum Putty
Honigum Putty
Stokda var
Vinilpolisiloksan tərkibli putty konsistensiyalı innovasion
dəqiqliyə malik ölçü materialı – 1-ci qat. Unikal Snap-Set
texnologiyası; Deformasiyadan sonra dərhal bərpa;
Laboratoriya üçün ideal informasiya; Asan iş prosesini
təmin edən konsistensiya; Xoş bal ətirli.